CARENDER of 広小路クリニックHOME > CARENDER


no1.jpgP5011564.jpgno2.jpg


6月
           

 
 
 
 
 
  1


am

 

 

am   am


am


am


am

2診木野医師

pm pmpm pm pm pm 休診
2   3   4   5   6   7   8

休診

am

1診辰野医師

am

1診粥川医師

2診木野医師

am

1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

皆食会

休診

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am


2診木野医師

pm

pm

1診粥川医師

2診 辰野医師

pm

1診辰野医師

pm

pm

2診木野医師

pm

休診
9   10   11   12   13   14   15

休診

am

1診辰野医師

am

1診粥川医師

2診木野医師

am

1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

休診

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am

1診ホルモン

2診木野医師

pm pm

1診粥川医師

2診辰野医師

pm

1診辰野医師

pm pm

2診木野医師

pm

休診

16   17   18   19   20   21   22

休診

am

1診辰野医師


1診粥川医師

2診木野医師

am

1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

休診

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am

2診木野医師(11時まで)

1診辰野医師(11時から)

pm pm

2診辰野医師

pm

1診辰野医師

pm pm

2診木野医師

pm

休診

23/30   24   25   26   27   28   29

休診

am

1診辰野医師

am

1診粥川医師

2診木野医師


1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

休診

ほほえみの会

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am

2診木野医師(10時まで)

1診辰野医師(10時から)

pm pm

1診粥川医師

2診辰野医師

pm

1診辰野医師

pm pm

2診木野医師

pm 休診


7月
           

  1   2   3   4   5   6


am


1診辰野医師 

am

1診粥川医師

2診木野医師

am

1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

休診

皆食会

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am

2診木野医師

pm pm

1診粥川医師

2診辰野医師

pm 1診辰野医師 pm pm 2診木野医師 pm 休診
7   8   9   10   11   12   13

休診

am

1診辰野医師

am

1診粥川医師

2診木野医師

am

1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

休診

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am


2診木野医師

pm

pm

1診粥川医師

2診 辰野医師

pm

1診辰野医師

pm

pm

2診木野医師

pm

休診
14   15   16   17   18   19   20

休診

am

海の日

休診

am

1診粥川医師

2診木野医師

am

1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

休診

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am

1診ホルモン

2診木野医師

pm pm

1診粥川医師

2診辰野医師

pm

1診辰野医師

pm pm

2診木野医師

pm

休診

21   22   23   24   25   26   27

休診

am

1診辰野医師


1診粥川医師

2診木野医師

am

1診辰野医師

2診木野医師

am

検査

休診

ほほえみの会

am

1診粥川医師

2診辰野医師

am

2診木野医師

pm pm

1診粥川医師

2診辰野医師

pm

1診辰野医師

pm pm

2診木野医師

pm

休診

28   29   30   31  
 
 

休診

am

1診辰野医師

am

1診粥川医師

2診木野医師


1診辰野医師

2診木野医師

am


amam


pm pm

1診粥川医師

2診辰野医師

pm

1診辰野医師

pm pm


pm